Wysocka, E. (2019) „Znaczenie diagnozy pozytywnej w pracy z osobą z niepełnosprawnością – refleksja z perspektywy psychopedagogicznej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 61–85. doi: 10.19265/KP.2019.21361.