Soroka, O. i Kalaur, S. (2019) „Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku integracyjnej instytucji edukacyjnej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 117–128. doi: 10.19265/KP.2019.213117.