Witkowska-Tomaszewska, A. (2019) „“Edukacja wzajemnego uczenia się” – konstruktywizm w praktyce szkolnej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 145–159. doi: 10.19265/KP.2019.213145.