Szafrańska, A. (2019) „Ocena wsparcia społecznego przez matkę dziecka z zespołem Aspergera doświadczanego przez jego rodzinę. Studium przypadku”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 161–175. doi: 10.19265/KP.2019.213161.