Ciupińska, B. (2019) „Arteterapia w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w opinii uczniów i nauczycieli”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 177–189. doi: 10.19265/KP.2019.213177.