Kujan, P. (2019) „Wybrane umiejętności uczestników postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 191–207. doi: 10.19265/KP.2019.213191.