Przybysz-Zaremba, M. (2019) „Polimorficzne wymiary profilaktyki depresji i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży – przegląd wybranych badań i programów”, Konteksty Pedagogiczne, 2(13), s. 209–221. doi: 10.19265/KP.2019.213209.