Modzelewski, P. (2020) „FOMO (Fear of Missing Out) – problemem edukacyjnym i behawioralnym w czasach nowych form komunikacji”, Konteksty Pedagogiczne, 1(14), s. 215–232. doi: 10.19265/kp.2020.1.14.255.