Zalewska-Bujak, M. (2020) „Uczniowskie konsekwencje ulegania przez nauczycieli przemocy symbolicznej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 41-63. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.268.