Ordon, U. (2020) „Od kompetencji osobowych do «kompetentnego systemu». Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011)”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 79-96. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.270.