Andrzejewska, J. i Guz, S. (2020) „Nauczyciel – kreator uczniowskiej aktywności podczas zabaw i realizacji zadań rozwojowych”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 97–119. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.272.