Marzec, B. (2020) „Współpraca z rodzicami jako element warsztatu pracy nauczyciela”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 137–152. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.274.