Kurowska, B. (2020) „Obawy rodziców dzieci sześcio-i siedmioletnich rozpoczynających edukację szkolną. Komunikat z badań”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 167–182. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.276.