Szymczyk, L. (2020) „Uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 183–205. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.277.