Skibska, J. (2020) „Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 227–240. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.279.