Olechowska, A. (2020) „Uczeń w «okularach» Bronfenbrennera – wiedza nauczycieli na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z perspektywy mikro- i mezosystemowej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 241–259. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.280.