Twaróg-Kanus, A. (2020) „Uczeń słabowidzący w młodszym wieku szkolnym w szkole ogólnodostępnej. Studium przypadku”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 277–298. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.282.