Wojtas-Rduch, A. (2020) „Edukacja integracyjna – przestrzenna organizacja zajęć”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 299–314. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.283.