Ciupińska, B. (2020) „Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z perspektywy rodziców”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 315–331. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.284.