Szuścik, U. (2020) „Grafika w kształceniu dziecka w pedagogice wczesnoszkolnej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 347–360. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.286.