Jędrzejowska, E. (2020) „Ruch w twórczości rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, Konteksty Pedagogiczne, 2(15), s. 361–385. doi: 10.19265/kp.2020.2.15.287.