Tańska, A. (2021) „Nauczyciel surdopedagog-konstruktywista w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(17), s. 27–45. doi: 10.19265/kp.2021.2.17.317.