Piwowarska, E. (2021) „Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kontekście uzdolnień i umiejętności graficznego ukazywania brył – wybrane zagadnienia”, Konteksty Pedagogiczne, 2(17), s. 147–158. doi: 10.19265/kp.2021.2.17.325.