Zormanová, L. (2021) „Postawy wobec zawodu nauczyciela wyrażone motywami studentów czeskich i polskich decydujących się na podjęcie studiów pedagogicznych”, Konteksty Pedagogiczne, 2(17), s. 191–202. doi: 10.19265/kp.2021.2.17.327.