Cygan, B. i Kurowska, B. (2022) „Zaburzenia modulacji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Studium przypadku”, Konteksty Pedagogiczne, 2(19), s. 77–90. doi: 10.19265/kp.2022.2.19.361.