Pawlik, S. (2022) „Uniwersytet przyjazny osobom z autyzmem – dobre praktyki w Dublin City University”, Konteksty Pedagogiczne, 2(19), s. 91–105. doi: 10.19265/kp.2022.2.19.362.