Gałuszka, I. i Ochman, A. (2022) „Doświadczanie kryzysu przez rodziców dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”, Konteksty Pedagogiczne, 2(19), s. 123–137. doi: 10.19265/kp.2022.2.19.364.