Śleboda, S. i Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2022) „Esteville. Przykład gry dydaktycznej jako narzędzia wspomagającego dydaktykę komunikacji medycznej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(19), s. 139–153. doi: 10.19265/kp.2022.2.19.365.