Chęcińska, U. (2023) „Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i język. Prolegomena”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 11–21. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.369.