Makarewicz, M. (2023) „Budowanie pozytywnego obrazu siebie przez rozwijanie kompetencji językowych uczniów w młodszym wieku szkolnym”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 39–59. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.371.