Buława-Halasz, J. (2023) „Kompetencje komunikacyjne dziecka ze spektrum autyzmu ”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 61–72. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.372.