Magdalena Karapuda, J. (2023) „Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych. Badanie rozpoznawcze”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 73–83. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.373.