Boguszewska, A. (2023) „O ilustracji literatury dla dzieci Janusza Korczaka”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 85–99. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.374.