Sławińska, A. (2023) „Są jak «skrzydła» dla młodego muzyka. O utworach literackich Joanny Kulmowej w psychologiczno-pedagogicznym wsparciu ucznia podstawowej szkoły muzycznej ”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 101–113. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.375.