Zając, A. (2023) „Rozwój prenatalny, okołoporodowy i niemowlęcy a możliwość wystąpienia dysfunkcji przetwarzania sensorycznego – wypowiedzi matek”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 115–131. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.376.