Gierlak, W. i Warchoł, T. (2023) „Aktywizacja uczniów edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem mat do kodowania”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 133–145. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.377.