Szast, M. i Morska, L. (2023) „Mikrozarządzanie czy makrozarządzanie? Procedury diagnostyczne stylów zarządzania w wybranych placówkach oświatowych – badanie pilotażowe”, Konteksty Pedagogiczne, 1(20), s. 147–163. doi: 10.19265/kp.2023.1.20.378.