Miczka-Pajestka, M. i Lorenc, J. (2015) „Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty ”, Konteksty Pedagogiczne, 2(5). doi: 10.19265/kp.2015.2.5.88.