Kołodziej, G. P. (2015) „Elementy klasycznej techniki wokalnej w procesie doskonalenia głosu mówionego”, Konteksty Pedagogiczne, 2(5). doi: 10.19265/kp.2015.2.5.90.