T. Majzner, R. . (2015) „Znaczenie twórczej aktywności muzycznej w rozwoju dziecka ”, Konteksty Pedagogiczne, 2(5). doi: 10.19265/kp.2015.2.5.91.