Uchyła-Zroski, J. . (2015) „Rola wartości osobowych w kształceniu głosu śpiewanego ”, Konteksty Pedagogiczne, 2(5). doi: 10.19265/kp.2015.2.5.92.