Ksenicz, O. (2015) „Charakterystyczne przykłady nurtu sielsko-sentymentalnego w polskiej liryce wokalnej pierwszej połowy XIX wieku w kontekście możliwości ich wykorzystania na wczesnym etapie pedagogiki wokalnej”, Konteksty Pedagogiczne, 2(5). doi: 10.19265/kp.2015.2.5.94.