Tomiczek, D. (2015) „Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku”, Konteksty Pedagogiczne, 2(5). doi: 10.19265/kp.2015.2.5.96.