Górniok-Naglik, A. (2015) „Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej i Zbigniewa Nowaka Muzyczne animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint‑SaËns(Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014) ”, Konteksty Pedagogiczne, 2(5). doi: 10.19265/kp.2015.2.5.97.