[1]
S. Skalski, „Skala motywacji sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci: konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych”, KP, t. 1, nr 12, wrz. 2019.