[1]
Z. Gajdzica, „Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej”, KP, t. 2, nr 13, s. 49–59, grudz. 2019.