[1]
O. Soroka i S. Kalaur, „Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku integracyjnej instytucji edukacyjnej”, KP, t. 2, nr 13, s. 117–128, grudz. 2019.