[1]
B. Ciupińska, „Arteterapia w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w opinii uczniów i nauczycieli”, KP, t. 2, nr 13, s. 177–189, grudz. 2019.