[1]
A. Karwowska i G. Lorens, „Ocena wykorzystania gestów ©GORA we wsparciu komunikacji językowej dziecka z zaburzonym rozwojem mowy (perspektywa terapeuty)”, KP, t. 1, nr 14, s. 125-139, cze. 2020.