[1]
U. Ordon, „Od kompetencji osobowych do «kompetentnego systemu». Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011)”, KP, t. 2, nr 15, s. 79-96, grudz. 2020.